Ja, jag vill ha offert för en av Lottas föreläsningar: